My Profile
Profile Avatar
ReneKerferd
7 Southern Way
North Oakley, NA Rg26 1ls
United Kingdom
077 7387 6515 https://www.mdsiglobal.com/cpc/
cpc นั้นคืออะไร มาทำความรู้จักกันหลายๆคนที่ทำโฆษณาออนไลน์ อาจจะได้ยินเกี่ยวการลงโฆษณาแบบ cpc cpcนั้นคือรูปแบบนึงในการลงโฆษณาหลากหลายวิถีทางไม่ว่าจะเป็นสื่อต่างทั้งใน google และ facebook ก็มีแบบอย่างการลงโฆษณาแบบ cpc นั้นคือโฆษณาอีกแบบอย่างนึงก็คือมีคนคลิกโฆษณาคุณถึงจะเสียค่าใช้จ่ายในการโฆษณาไม่ว่าคนจะเห็นเท่าใดก็ตาม ถ้าไม่มีคนคลิกโฆษณาก็จะไม่เสียงเงินค่าโฆษณา เป็นอีกรูปแบบหนึ่งในการทำโฆษณาในช่องทางต่างๆ เช่นกำหนด cpc ชั้นเยี่ยมไว้ 5 บาทก็คือว่าคุณจะเสียรายการจ่ายต่อคลิกไม่เกิน 5 บาท ถ้ามีคนคลิก 100 คลิกก็จะเสียเงินไม่เกิน 500 บาท นี้เป็นเพียงข้อปลีกย่อยเกี่ยวกับcpc ในเริ่มแรกหากให้ความสนใจอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับ cpc เพิ่มเติมสามารถคลิกดูรายละเอียดได้ในขั้นแรก
A+ BRILLIANT CHOICE FOR your IT SERVICES!
My InBox

My Messages

FromSubjectDateStatus
First Page Previous Page
1
Next Page Last Page
Page size:
select
 0 items in 1 pages
No records to display.
 
Copyright 2019 by Wireless Computer World   !  Terms of Use  !  Privacy Statement
Share |